Aktualności


Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Czas i miejsce: 30 września 2020 r. (Środa) o godz. 19.15, ul. Koło Strzelnicy 12, Kraków

Drugi termin Zgromadzenia wyznacza się na 30 września 2020 r. godz. 19.45

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Protokolanta.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu – głosowanie.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
  6.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – głosowanie.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Członkowie zwyczajni posiadający opłacone na bieżąco wszelkie składki posiadają prawo do głosowania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu (liczą się składki zaksięgowane na koncie PFP do dnia 15 września br.). 
Upoważnienie (treść jest zamieszczona poniżej) proszę wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres biura Federacji (skan mailem na adres biuropfp@gmail.com, a oryginał pocztą tradycyjną w terminie do dnia 28 września br. godz. 20.00).

Z pozdrowieniami,

Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii

Sprawozdanie Zarządu – głosowanie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – głosowanie.
Wolne wnioski.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia