DEKLARACJA STRASBURSKA

1. PSYCHOTERAPIA JEST NIEZALEŻNĄ DYSCYPLINĄ NAUKOWĄ PRAKTYKOWANĄ JAKO NIEZALEŻNY, WOLNY ZAWÓD.

2. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII PRZEBIEGA NA ZAAWANSOWANYM, KWALIFIKOWANYM POZIOMIE NAUKOWYM.

3. GWARANTUJE SIĘ I ZABEZPIECZA RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH.

4. PEŁNE SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE OBEJMUJE TEORIĘ, SELF-EXPERIENCE ORAZ PRAKTYKĘ POD SUPERWIZJĄ. NABYWANA JEST ODPOWIEDNIA WIEDZA O RÓŻNORODNYCH METODACH PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH.

5. DO SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII DROGA WIEDZIE POPRZEZ ROZMAITE WYKSZTAŁCENIE POCZĄTKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE.