POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII

ul. Koło Strzelnicy 12
30-217 Kraków

tel: (+48) 504 547 361,
e-mail: biuro@federacjapsychoterapii.pl

KRS: 0000237263
NIP: 6792856807
Konto Bankowe: mBank 92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

www.federacjapsychoterapii.pl

Facebook: Polska Federacja Psychoterapii