POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII

ul. Koło Strzelnicy 12
30-217 Kraków

tel: (+48) 504 547 361,
e-mail: [email protected] , [email protected]

KRS: 0000237263
NIP: 6792856807
Konto Bankowe: PKO PKO 11 1020 2892 0000 5702 0166 8508

www.federacjapsychoterapii.pl

Facebook: Polska Federacja Psychoterapii