Ustawiczny rozwój zawodowy (URZ)

Zgodnie z uchwałą z 20 czerwca 2021, każdy certyfikowany psychoterapeuta jest zobowiązany co 5 lat odnowić certyfikat PFP, dokumentując spełnienie wymogów Ustawicznego rozwoju zawodowego

 

Co pięć lat należy udokumentować 250 godzin zajęć, w tym 50 godzin superwizji i 200 godzin w co najmniej 4 innych kategoriach:

  1. 50 godzin superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii – kryterium obligatoryjne, należy podać liczbę godzin, nazwisko superwizora i format superwizji
  2. Udział w szkoleniach, prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów lub superwizorów – skan zaświadczenia, zawierającego datę, tytuł, temat, liczbę godzin, organizatora i prowadzącego.
  3. Udział w konferencjach zawodowych – skan zaświadczenia, zawierający datę, organizatora, miejsce, tytuł, liczbę godzin przy uczestnictwie biernym oraz tytuł wystąpienia i format (prezentacja, plakat itd.) w przypadku uczestnictwa czynnego.
  4. Profesjonalna lektura/ wideo, podkast itp. z obszaru psychoterapii lub zdrowia psychicznego – należy podać tytuł i autora książki, artykułu (wraz z nazwą żurnalu), filmu. Liczba godzin lektury nie jest wliczana do sumy godzin, ale stanowi jedną z kategorii URZ.
  5. Psychoterapia własna/ self-experience, przeprowadzone przez certyfikowanego psychoterapeutę. Należy podać liczbę godzin, przedział czasowy, imię nazwisko i instytucję certyfikującą prowadzącego.
  6. Praca społeczna na rzecz środowiska psychoterapeutycznego – wykonywanie funkcji w organizacjach psychoterapeutycznych. Należy podać organizację, funkcję, przedział czasowy i szacunkową liczbę godzin pracy.
  7. Prowadzenie szkoleń, superwizji w zakresie psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego. Należy podać organizację, zakres czasowy, tematykę i liczbę godzin.
  8. Publikacje w dziedzinie psychoterapii, artykuły w żurnalach, książki i rozdziały w książkach. Należy podać odpowiednio nazwę żurnalu/tytuł książki, tytuł rozdziału oraz DOI.
  9. Prowadzenie psychoterapii, co najmniej 250 godzin. Czas prowadzenia psychoterapii nie jest wliczany do godzin URZ, ale jest niezbędnym wymogiem przedłużenia Certyfikatu.

 

Wypełniony formularz należy przysyłać, pięć lat po uzyskaniu certyfikatu i potem co 5 lat, na skrzynkę Komisji Certyfikacyjnej i do wiadomości Zarządu

W uzasadnionych przypadkach Komisja Certyfikacyjna może zażądać bardziej szczegółowej dokumentacji.

 

Do pobrania:

  1. Deklaracja Ustawicznego Rozwoju Zawodowego – pobierz