Problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w psychoterapii

Problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną  w psychoterapii Psychoterapeuta należący do Polskiej Federacji Psychoterapii jest zobowiązany do szacunku dla pacjentów/ klientów i niedyskryminowania ich z uwagi na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, światopogląd, wykształcenie, język czy status społeczno-ekonomiczny.   Czy wszyscy psychoterapeuci w Polsce muszą przestrzegać zasady niedyskryminowania ze względu na płeć czy…