sunrise-1014712_1920
pier-407252_1920
knowledge-1052010_1920

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004r. Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym. Na początku wokół Federacji organizowało sie ok 1200 psychoterapeutów. Obecnie Polska Federacja Psychoterapii stanowi jedną z największych organizacji zawodową psychoterapeutów i zrzesza ok. 2200 przedstawicieli tego zawodu – poprzez członkostwo organizacyjne oraz 19 organizacji zrzeszonych działających w obszarze psychoterapii oraz członkostwo indywidualne psychoterapeutów. Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO. Polska Federacja Psychoterapii powstała przy znakomitym wsparciu i współpracy Sekretarza Generalnego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) i Prezydenta World Council for Psychotherapy, prof. Alfreda Pritza.

EAP decyzją Parlamentu Europejskiego zostało uznane za organizację reprezentującą psychoterapeutów w Europie. Dzięki staraniom EAP w wielu krajach Unii postępują prace legislacyjne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty i uzyskiwania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii.

Powołanie Polskiej Federacji Psychoterapii ma na celu zadbanie o interesy środowiska psychoterapeutów w Polsce. Pragniemy by była to organizacja, w której każdy psychoterapeuta i każdy ośrodek psychoterapeutyczny znajdzie swoje miejsce.

Do celów statutowych PFP należą:
– promocja psychoterapii dla dobra publicznego,
– promocja wysokich standardów uprawiania psychoterapii, szkoleń w zakresie psychoterapii i etyki zawodowej,
– upowszechnianie i uregulowanie standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów, poprzez opracowanie ustawy o wykonywaniu zawodu psychoterapeuty korespondującego (spójnego) z pracami legislacyjnymi w Parlamencie Europejskim,
– upowszechnianie w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii (ECP), jako dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kraju i umożliwiającego praktykowanie psychoterapii w Unii Europejskiej,
– wspieranie współdziałania i wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami i organizacjami psychoterapeutycznym, kontaktu z pokrewnymi profesjami, badań naukowych właściwych dla psychoterapii.

Dalsza działalność Federacji jest zależna od aktywności szerokiego środowiska psychoterapeutów. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w pracę na rzecz realizacji celów Federacji.